Η ΠΑΤΟΥΣΑ

ο Φιλοζωικό Σωματείο Φλώρινας "Η Πατούσα" ιδρύθηκε το 2011 με Αρ. απόφασης Ειρηνοδικείου Φλώρινας 96/2011.Είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν επιδοτείται από πουθενά και τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές των μελών του. Όλη η δράση του στηρίζεται στον εθελοντισμό των μελών του

Περιοχή: Φλώρινα, Μακεδονία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6979434839
Facebook: https://www.facebook.com/zoophiloi.phlorinas/