Περιοχή: Αθήνα, Αττική
Διεύθυνση: Μητροπέτροβα, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6930343034