Αδέσποτα Δήμου Χαϊδαρίου

Περιοχή: Χαϊδάρι, Αττική
Διεύθυνση: Ρίμινι και Φλούτζη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105818860
Facebook: https://www.facebook.com/%CE%91%CE%B4%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-107119370752579