Όλα τα άρθρα

Νόμος 4039/2012, 2 Φεβρουαρίου 2012

Ο νόμος 4039/2012 με ημερομηνία δημοσίευσης 2/2/2012 είναι ο νέος νόμος για τα ζώα στην Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως εδώ(σε μορφή pdf).

Συνιστούμε να διαβάσετε εξ' ολοκλήρου το νόμο!
Σίγουρα σας αφορά αν έχετε στην ιδιοκτησία σας κάποιο ζώο.

Ο νόμος μεταξύ άλλων θέτει το πλαίσιο και τους κανόνες για την σήμανση των ζώων συντροφίας με Microchip.

Συγκεκριμένα για ότι αφορά τη δημοσίευση αγγελιών για πώληση ή δωρεά ζώων συντροφιάς:

Άρθρο 5 παρ. 7 "Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή
σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους."
Η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 300 ευρώ.

Άρθρο 6 παρ. 3 "Δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς με
ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων."
Η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 1000 ευρώ. 

Συνιστούμε ξανά, να διαβάσετε εξ' ολοκλήρου το νόμο, και σας παρακαλούμε να μην δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας
αγγελίες που παραβιάζουν τον νόμο.


Πως να κάνουμε μπάνιο το σκυλάκι μας

Αλλεργίες στους σκύλους

Νόμος 4039/2012, 2 Φεβρουαρίου 2012

Όροι Χρήσης